SMARTPHONE
Gjendja
Çmimi
0185500
Kategori Smartphone
Më shumë lloje
Oferte
Samsung A02 New
13,500L16,000L
Samsung A02s New
17,500L18,500L
iPhone 7
iPhone 7 Used
18,000L21,000L
Samsung S9
Samsung S9 Used
22,000L26,000L
Samsung S10+
Samsung S10+ Used
35,000L41,000L
iPhone XS
iPhone XS Used
43,000L46,000L
iPhone XS Max
iPhone XS Max Used
52,000L58,000L
iPhone 11
iPhone 11 Used
57,000L63,000L
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Used
69,000L78,000L
iPhone 12 Pro New
116,000L124,500L
Iphone 13 Pro New
141,500L153,500L
Iphone 13 Pro Max New
173,500L185,500L